Bình thép NTT002

Bình thép NTT002

NTT002
0 đ

Tiêu chuẩn chế tạo: Dot - 4BA – 240
Ap suất làm việc: 1.70 Mpa (240 SI/17.00Kg/cm2)
Ap suất thử: 1.70 Mpa (480 PSI/34.00Kg/cm2)
Thể tích nước : 26.2 lít đến 26.4 lít
Trọng lượng chứa LPG: 12Kg LPG
Xử lý nhiệt sau khi hàn: 6000C - 7500C
Qui trình hàn:: Submerged ARC welding
Valve bình: Model Omega (Italia)
Có lắp hệ thông tự động ngắt an toàn

Đường kính ngoài thân bình: 300 mm ± 1
Chiều cao toàn thân: 585 mm ± 1
Chiều cao quai xách: 160 mm ± 2
Chiều cao chân đế : 62 mm ± 2
Chiều cao thân bình: 446 mm ± 2
Đường kính ngoài chân đế: 305 mm ± 2
Đường kính ngoài quai xách: 246 mm ± 2
Chiều dày thân bình: 2.6 mm