Giá đổi gas

TTAGAS loại 4kg 117.500 đ/chai
TTAGAS truyền thống 12kg 371.000 đ/chai
TTAGAS vỏ nhựa cao cấp 12kg 382.000 đ/chai
TTAGAS loại 45kg 1.326.500 đ/chai
TTAGAS loại 50kg 1.475.000 đ/chai
MISSGAS Composite 12kg van đứng 399.500 đ/chai
CPSGAS Composite 12kg van ngang     399.500 đ/chai
Bộ MISSGAS 1.899.000 đ/bộ
Bộ CPSGAS (vỏ và nước gas)  1.249.500 đ/bộ
Giá trị cược vỏ bình CPS 1.500.000 đ/vỏ
Giá hỗ trợ cược vỏ CPS trong năm 2019 850.000 đ/vỏ
Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển
 (tùy khu vực)

Missgas