Giá đổi gas

TTAGAS loại 4kg 98.500 đ/chai
TTAGAS truyền thống 12kg 314.000 đ/chai
TTAGAS vỏ nhựa cao cấp 12kg 325.000 đ/chai
TTAGAS loại 45kg 1.113.000 đ/chai
TTAGAS loại 50kg 1.238.000 đ/chai
MISSGAS Composite 12kg van đứng 342.500 đ/chai
CPSGAS Composite 12kg van ngang     342.500 đ/chai
Bộ MISSGAS 1.899.000 đ/bộ
Bộ CPSGAS (vỏ và nước gas)  1.392.500 đ/bộ
Giá trị cược vỏ bình CPS 1.500.000 đ/vỏ
Giá hỗ trợ cược vỏ CPS từ 01.05.2020 1.050.000 đ/vỏ
Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển
 (tùy khu vực)

Missgas