Giá đổi gas

TTAGAS loại 4kg 143.000 đ/chai
TTAGAS truyền thống 12kg 446.500 đ/chai
TTAGAS vỏ nhựa cao cấp 12kg 457.500 đ/chai
TTAGAS loại 45kg 1.609.000 đ/chai
TTAGAS loại 50kg 1.790.000 đ/chai
MISSGAS Composite 12kg van đứng 475.000 đ/chai
CPSGAS Composite 12kg van ngang     475.000 đ/chai
Bộ MISSGAS 1.899.000 đ/bộ
Giá trị cược vỏ bình CPS 1.500.000 đ/vỏ
Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển
 (tùy khu vực)

Missgas