Bình thép NTT015

Bình thép NTT015

NTT015
0 đ
  • Đường kính ngoài thân bình: 300 mm ± 1
  • Chiều cao toàn thân: 585 mm ± 1
  • Chiều cao quai xách: 160 mm ± 2
  • Chiều cao chân đế : 62 mm ± 2
  • Chiều cao thân bình: 446 mm ± 2
  • Đường kính ngoài chân đế: 305 mm ± 2
  • Đường kính ngoài quai xách: 246 mm ± 2
  • Chiều dày thân bình: 2.6 mm

Tiêu chuẩn chế tạo: Dot - 4BA – 240
Áp suất làm việc: 1.70 Mpa (240 SI/17.00Kg/cm2)
Áp suất thử: 1.70 Mpa (480 PSI/34.00Kg/cm2)
Thể tích nước : 26.2 lít đến 26.4 lít
Trọng lượng chứa LPG: 12Kg LPG
Xử lý nhiệt sau khi hàn: 6000C - 7500C
Qui trình hàn:: Submerged ARC welding
Valve bình: Model Compact Ø 16 (Thailand)