Bình thép NTT017

Bình thép NTT017

NTT017
0 đ

Đường kính ngoài thân bình: 300 mm ± 1
 Chiều cao toàn thân: 585 mm ± 1
 Chiều cao quai xách: 160 mm ± 2
 Chiều cao chân đế : 62 mm ± 2
 Chiều cao thân bình: 446 mm ± 2
 Đường kính ngoài chân đế: 305 mm ± 2
 Đường kính ngoài quai xách: 246 mm ± 2
 Chiều dày thân bình: 2.6 mm

Tiêu chuẩn chế tạo: Dot - 4BA – 240
 Ap suất làm việc: 1.70 Mpa (240 SI/17.00Kg/cm2)
 Ap suất thử: 1.70 Mpa (480 PSI/34.00Kg/cm2)
 Thể tích nước : 26.2 lít đến 26.4 lít
 Trọng lượng chứa LPG: 12Kg LPG
 Xử lý nhiệt sau khi hàn: 6000C - 7500C
 Qui trình hàn:: Submerged ARC welding
 Valve bình: Model Compact Ø 20 (Thailand)