TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

Gas Thành Tài công bố tình hình Tai Nạn Lao Động năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023

  • TÌNH HÌNH TNLD 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023:
27. Cong bo tinh hinh TNLD 6 thang dau nam 2023.pdf
  • TÌNH HÌNH TNLD NĂM 2022:
    27. Cong bo tinh hinh TNLD nam 2022.pdf

Giá đổi gas

TTAGAS loại 4kg 145.500 đ/chai
TTAGAS truyền thống 12kg 458.500 đ/chai
TTAGAS vỏ nhựa cao cấp 12kg 469.500 đ/chai
TTAGAS loại 45kg 1.655.500 đ/chai
TTAGAS loại 50kg 1.841.500 đ/chai
MISSGAS Composite 12kg van đứng 487.000 đ/chai
CPSGAS Composite 12kg van ngang     487.000 đ/chai
Bộ MISSGAS 1.899.000 đ/bộ
Giá trị cược vỏ bình CPS 1.500.000 đ/vỏ
Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển
 (tùy khu vực)

Missgas