CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

Với khách hàng:

  • Cung cấp sản phẩm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
  • Cung cấp dịch vụ, chính sách tốt nhất.

Với nhân viên:

  • Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tin tưởng và tôn trọng nhau.
  • Phát triển nền tảng quyền lợi nhân viên gắn với hiệu quả công việc.
  • Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi nhân viên trong công ty.

Với cổ đông:

  • Đem lại giá trị đầu tư tăng trưởng, bền vững.

Với xã hội:

  • Cam kết phát triển sản phẩm mang lại giá trị an toàn cho xã hội, cho con người, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và của cải, vật chất.

Giá đổi gas

TTAGAS loại 4kg 143.000 đ/chai
TTAGAS truyền thống 12kg 446.500 đ/chai
TTAGAS vỏ nhựa cao cấp 12kg 457.500 đ/chai
TTAGAS loại 45kg 1.609.000 đ/chai
TTAGAS loại 50kg 1.790.000 đ/chai
MISSGAS Composite 12kg van đứng 475.000 đ/chai
CPSGAS Composite 12kg van ngang     475.000 đ/chai
Bộ MISSGAS 1.899.000 đ/bộ
Giá trị cược vỏ bình CPS 1.500.000 đ/vỏ
Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển
 (tùy khu vực)

Missgas