TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

  • Trở thành Công ty kinh doanh gas lớn nhất Việt Nam.

Sứ mệnh:

  • Cung cấp cho khách hàng sản phẩm bình gas an toàn, tiết kiệm chất lượng cao.
  • Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội phát triển sự nghiệp cho cán bộ nhân viên.
  • Đem lại giá trị bền vững cho cổ đông thông qua các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Giá trị cốt lõi:

  • Gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Giá đổi gas

TTAGAS loại 4kg 138.000 đ/chai
TTAGAS truyền thống 12kg 433.000 đ/chai
TTAGAS vỏ nhựa cao cấp 12kg 444.000 đ/chai
TTAGAS loại 45kg 1.559.000 đ/chai
TTAGAS loại 50kg 1.734.500 đ/chai
MISSGAS Composite 12kg van đứng 461.500 đ/chai
CPSGAS Composite 12kg van ngang     461.500 đ/chai
Bộ MISSGAS 1.899.000 đ/bộ
Giá trị cược vỏ bình CPS 1.500.000 đ/vỏ
Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển
 (tùy khu vực)

Missgas